PCVT Lab#1

Това е лабораторията на Клуб на програмистите във Велико Търново.

PCVT Lab#1
PCVT Lab#1

Адрес:
бул. Независимост №3
гр. Велико Търново

PCVT Lab#1
PCVT Lab#1