Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново е клубното пространство на „Клуб на програмистите във Велико Търново“.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново е отворено пространство с приблизителна площ 250 кв. м.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново разполага със 120 места за сядане.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново беше открит на 29-ти септември 2017г.