Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново е клубното пространство на „Клуб на програмистите във Велико Тъново.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново е отворено пространство с приблизителна площ 250 кв. м.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново разполага с 120 места за сядане.

PCVT КПВТ клубно място Хакерспейс Велико Търново

Хакерспейс Велико Търново беше открит на 29-ти 2017 г.