Членство в „Клуб на програмистите във Велико Търново“

Как се става член на клуба?