Ресурси

Хакерспейс:

Хакерспейсът се намира на адрес бул. „България“ №24 (Google Maps).
Като общо пространство в обществена сграда, достъпа до хакерспейса в работни дни е неограничен.
За достъп през уикендите и организиране на събития, може да се обърнете към (https://www.facebook.com/groups/pcvt.org/) чрез лично съобщение или пост в групата.

Лаб:

PCVT Lab #1 се намира на адрес бул. „Независимост“ №3 (PCVT Lab #1)
За достъп и организиране на събития, може да се обърнете към клуба (https://www.facebook.com/groups/pcvt.org/) чрез лично съобщение или пост в групата. Офисът на Невен Боянов е съвсем близо, така че обикновено той ще може да осигури достъп.

Сайт PCVT.org:

За достъп до сайта, може да се обърнете директно към Невен Боянов или Павел Дончев, или да пишете на клуба (https://www.facebook.com/groups/pcvt.org/) чрез лично съобщение или пост в групата.

Trello бордове:

Борд за задачи на PCVT

Борд за Хакерспейса

Борд за организационни задачи

При проблем с Trello, може да се обърнете към клуба (https://www.facebook.com/groups/pcvt.org/) чрез лично съобщение или пост в групата.

 

Документи:

Важни за клуба документи.

Устав на "Клуб на програмистите във Велико Търново"

Устав на "Клуб на програмистите във Велико Търново"

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “КЛУБ НА ПРОГРАМИСТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО”   Настоящият устав е приет на проведеното на 29.09.2015 г. Учредително събрание състояло се в град Велико Търново, подписан от учредителите на сдружението съобраз...

Някои от важните документ могат да бъдат намерени на: