Документи

Важни за клуба документи.

Устав на "Клуб на програмистите във Велико Търново"

Устав на "Клуб на програмистите във Велико Търново"

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА “КЛУБ НА ПРОГРАМИСТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО”   Настоящият устав е приет на проведеното на 29.09.2015 г. Учредително събрание състояло се в град Велико Търново, подписан от учредителите на сдружението съобраз...

Някои от важните документ могат да бъдат намерени на: